Cây Hoa Hồng Phát Triển Thế Nào Trong Thời Gian Giâm Cành ?

Toàn bộ về qui trình thực hiện nhân giống hoa hồng bằng cách giâm cành đã được tôi đăng chi tiết tại bài viết: Cách giâm cành để nhân giống cây hoa hồng tại nhà.Thế nhưng trong giai đoạn khoảng 30 ngày, từ lúc bắt đầu giâm cành đến khi cây hồng ra rễ khi cây hoa hồng giâm cành ra rễ, cây hoa hồng phát triển thế nào trong thời gian giâm cành? Mất bao lâu thì cành hồng giâm ra tược non mới và mất bao lâu thì cây hồng giâm cành sẽ ra rễ? Những thông tin đó sẽ được đăng tại bài viết này.

 

Thời gian nào trong năm thích hợp nhất để giâm cành hoa hồng

Ở phương pháp nhân giống hoa hồng bằng cách giâm cành, số lượng cành hồng giâm ra rễ không nhất quán, tỉ lệ cây hoa hồng ra rễ nhiều nhất là vào mùa xuân (theo thực tế tôi đã làm tại Sa Đéc).

Quá trình phát triển của cây hoa hồng trong thời gian giâm cành

Trong quá trình giâm cành hoa hồng, giai đoạn then chốt là 10 đến 14 ngày đầu tiên. Sau khi cắt cành hồng từ 10 đến 14 ngày đầu tiên, các dấu hiệu như:

  • Lá có thể còn nguyên vẹn xanh, không bị vàng và rụng.
  • Tược non mới hình thành.

2 điều này chứng tỏ việc giâm cành hoa hồng đã thành công 70%.

Những cành hồng giâm cành khỏe mạnh nhất, có sức sống mạnh mẽ, thì sớm nhất cũng là 14-16 ngày sẽ phát triển rễ. Nói chung thời gian trung bình để cây hồng giâm cành ra rễ là khoảng 14 đến 21 ngày sau khi sự phát triển của mô và sự phát triển của tược non đã hình thành, trong 21 đến 35 ngày thì rễ hồng đủ khỏe để đem ra trồng.

Khoảng 30 đến 45 ngày sau khi trồng trọt là giai đoạn thích nghi, giai đoạn này nên là những chồi mới, rễ phát triển tốt, và có thể bao phủ trong hộp nhựa plastic, túi nhựa hoặc chai, vv. Được đặt trong nắng nhưng không phải ánh sáng mặt trời trực tiếp tưới bình thường, 7 đến 10 ngày sau khi đào (nhưng không cố làm tổn thương hệ thống rễ) để trồng cây ghép hồng.

Các bài viết khác